Květen 2017

and we couldn't wait to grow up...

10. května 2017 v 10:29 | all names were taken |  Co není tak úplně deníkem

But I, alas, do not know how to see sheep through the walls of boxes.
Perhaps I am little like the grown-ups.
I have had to grow old.


Vyrostli jsme. Kolem dětských hřišť projdeme, ani si nevzpomeneme na pocit štěstí a natěšeného očekávání (jestli nám rodiče dovolí pár minut na kolotoči, jestli počkají, až se vyblbnem' na prolejzačkách...)


The day
When music
Died


Jsme dospělí.

zbytek  pod perexem

The World Turned Upside Down

if buttercups buzz'd after the bee
if boats were on land, churches on sea;
if ponies rode men and if grass ate the cows
and cats should be chased into holes by the mouse;
if mamas sold their babies
to the gypsies for half a crown;
if summer were spring and the other way around,
then all the world would be upside down.